Zwroty i reklamacje

WARUNKI ZWROTU I REKLAMACJI

Od umowy można obstąpić bez podania przyczyny w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej zawarcia (dnia zakupu), składając nam oświadczenie o odstąpieniu umowy poprzez w wiadomość e-mail przesłaną na adres: kartonova@wp.pl

ZWROTY

Warto pamiętać, że zwrotu należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie okresu w którym przysługuje prawo zwrotu rozpoczyna się w chwili, kiedy konsument lub osoba przez niego upoważniona (wyłączając kuriera) otrzymuje towar. Zwracany produkt należy niezwłocznie zwrócić na adres: Trzciana 148, 36-071. Jeżeli towar jest zwracany za pośrednictwem kuriera, koszty wysyłki towaru ponosi osoba zwracająca towar.

Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy poprzez przelew bankowy na numer konta wcześniej podany przez zwracającego,  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrotowi nie podlegają produkty używane lub uszkodzone oraz zamówienia indywidualne.

REKLAMACJE

WARUNKI ZWROTU I REKLAMACJI

Prawo do reklamacji:

w sytuacji gdy zakupiony towar okazał się wadliwy,  konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi.  Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. W przypadku zauważenia wady między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Składając reklamację konsument ma prawo zażądać:

1.        wymiany towaru na nowy,

2.        nieodpłatną naprawę towaru,

3.        obniżenia ceny towaru,

4.        zwrotu całkowitej kwoty oraz odstąpienia od umowy.

Reklamację należy złożyć na adres e-mail: kartonova@wp.pl

Koszyk
Scroll to Top